Click or drag to resize
Classes, Events, Interfaces - Programmeren 2 - Horizon College IO1A
Namespaces
NamespaceDescription
Dingen
Dingen is de namespace voor de basisclasses
Fietsen
De namespace Fietsen wordt gebruikt voor het testen van de Voertuigen classes. Deze namespace hoort bij de les Software Development Fundamentals, Lesson 2
Voertuigen
namespace Voertuigen bevat alle classes die afstammen van Wieltuig